Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik
Kancelaria Notarialna
Zakres usług
 

 

Nasza kancelaria gwarantuje Państwu dokonanie wszystkich czynności jakie powierzono notariuszom.

Zapewniamy bezpieczeństwo i pewnośc obrotu.

 

Najczęściej zlecane nam są czynności obejmujące: sprzedaż, darowizny, dożywocie, zamianę, hipotekę, służebność, egzekucję (art. 777 kpc), zawiązanie spółki, testament, odrzucenie spadku, poświadczenie dziedziczenia, poświadczenie podpisu czy poświadczenie kopii za zgodność z przedłożonym oryginałem.

 


Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

 


 
Breisa & GuzikZakres usługPrzed wizytą - DokumentyKancelaria "bez barier"Opłaty u notariuszaKontaktPoświadczenie DziedziczeniaPoradnikiSprawdź Księgę WieczystąSprawdź KRS