Opłaty u notariusza


Kancelaria udziela (także telefonicznie) informacji i wyjaśnień w sprawie opłat bezpłatnie.


Notariusz w związku z dokonaniem czynności notarialnej pobiera:
  Opłaty sądowe (za wpisy w księgach wieczystych),
  Podatek od czynności cywilnoprawnych (np. przy umowach sprzedaży, zamiany itp.),
  Podatek od spadków i darowizn (np. przy umowach darowizny),
  Taksę notarialną.

Wysokość opłaty, podatku i taksy zależy od rodzaju, przedmiotu czy wartości przedmiotu czynności notarialnej.
Stawki taksy notarialnej określa Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Formy płatności

Gotówka

W kancelarii możliwe jest dokonanie płatności w formie gotówkowej

Karty płatnicze* i płatności mobilne*

Możliwe są też płatności* kartami płatniczymi oraz mobilne: BLIK, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay

Przelewy

Przelewu można dokonać na konto kancelarii wyłącznie w formie przedpłaty.

* Nie dotyczy płatności podatków i opłat sądowych, które mogą być dokonywane tylko gotówką lub przedpłacone przelewem